Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta chem.-technologická, Universita Pardubice

 

Mimořádné oznámení

 

k přihlášce zkoušky z předmětu FYZIKA I

pro posluchače 1. ročníku kombinované formy studia DFJP UPa, studijní obor

Dopravní stavitelství

letní semestr 2015/16

 

                Přihláška ke zkoušce

             Z důvodu fysického nenaplnění kapacity ani jednoho ze 14. zkušebních termínů (včetně předtermínu) předmětu Fysika I, lze absolvovat zavěrečný termín i bez přihlášení se v databázi STAG do naplnění celkové kapacity bez ohledu na formu studia.

Tímto se vychází vstříc těm studentům, kteří mohou absolvovat zkoušku místo přihlásivších se, ale jež se nedostaví.