Informace pro studijní zaměření:                   1.       Dopravní stavby

 

AKTUALITY

·               Mimořádné sdělení k přihlášce zkoušky z předmětu FYZIKA I (zde)

·               Jak důstojně završit dosažené studijní výsledky na závěr 1. semestru na naší škole? Komu je do zpěvu, je zde slavnostní koncert, na který zve Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (VUS), více informací zde. A pěvecký zážitek lze zopakovat i v kostele sv. Bartoloměje (info zde).                            new

·               Opravný zápočtový test Fyzika I (presenční forma), řádný termín – výsledky new   

·      …slovo na závěr výukového období 1.semestru:

                                                 Vážené studentky a studenti,

 

          Na závěr výukového období prvního semestru ak. roku 2015/16 byl v populární databázi IS STAG zveřejněn poprávu netrpělivě očekávaný materiál ke zkoušce předmětu F1. Ta čeká ty nejbystřejší z vás ve Vámi zvoleném termínu z již zveřejněného seznamu zkušebních termínů. Avšak již při letmém pohledu na výkony odvedené v nedávném zápočtovém testu F1 (presenční forma) je zřejmé, že je stále co zlepšovat. Tím spíše, že požadavky se v průběhu posledních let na všech stupních soustavně snižují a podřizují dosaženým.

          Proto mi při této slavnostní příležitosti dovolte poblahopřát všem, jež si dokázali/y plnit své povinnosti soustavně během celého výukového období semestru, dále těm, kteří/ré již splnili/y zápočtové požadavky na samém prahu zkouškového období, a v neposlední řadě i popřát více spoluzodpovědnosti těm, na něž jistá příprava snad ještě čeká. Zbývajicím pak k bystrému úsudku o smysluplnosti jejich času strávenému na této škole.

Váš přednášející

 

 

·       Předchozí fyzikální zprávy

 

*

 

STUDIUM

Učební text

Soubor (PDF,PS)

Příklady / Cvičení

Soubor (PDF,PS)

Úvod do vektorového počtu ve fyzice

pdf  (psicon)

FYZIKA I -Sbírka příkladů

pdf  (psicon)

 

 

 

 

Studijní texty jsou všechny zveřejněny v databázi STAG a jsou k disposici ve formátu pdf (pdf), ps (psicon), nebo html (html_icon) .

 

    Übung macht den Meister (staré německé přísloví)

 

TESTY & ZÁPOČTY

          Zápočtový test

          Zápočty

    Doubt is the key to knowledge (staré íránské přísloví)

 

ODKAZY

Fyzika                                                 Životní Prostředí

Fyzikální olympiáda                             Obnovitelné Zdroje Energie  icko

Fyzweb        ok[1]                                    Životní Prostředí a My (I)

Fyzikální ústav AV ČR                          Životní Prostředí a My (II)

Fyzikální, matematické a chemické tabulky

 

Astronomie                                  Ostatní

Sluneční soustava (flag_uk)                CLUB OF ROME global issues  (flag_uk)

Česká astronomická společnost (logoCAS)       Российская академия наук  (_russia)

Hvězdárna Ondřejov                              Science Direct  (flag_uk)

 

    Wer nichts weiß, muß alles glauben (Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)

 

 

Školní rok 2015 - 2016

Časové rozdělení školního roku | Rozvrhy hodin | Studijní plány