Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta Chem.-technologická, Universita Pardubice

 

 

Vyhláška

 

k semisemestrálnímu testu z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje

pro posluchače 2. ročníku presenční formy studia DFJP UPa, studijní obory

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (DP-KV), Dopravní prostředky: Silniční vozidla (DP-SV)

zimní semestr 2016/17

 

        I. Semisemestrální test

 

                        Semisemestrální test z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje (dále PHYPP) je určen k sebekontrole student(a)/tky, mající za cíl 1. ověřit stupeň zvládnutí látky zahrnující první blok (charakteristika tekutin, hydrostatika, tekutina za rel. pohybu) a 2. umožnit získání zápočtu dle podmínek zápočtu z PHYPP. Test je na dobrovolné bázi a má písemnou formu.

 

        II. Vyhlášení a způsob provedení semisemestrálního testu

 

                        Semisemestrální test PHYPP se koná v polovině přednáškového období zimního semestru v rámci cvičení dle pokynů cvičícího učitele. Obsahuje 3 otázky pokrývající k době konání testu odpřednášenou látku, které se mají jasně a stručně zodpověděti během 10 minut. Pokud se jej student(ka) nemůže z vážných důvodů (nemoc) zúčastnit, může cvičící učitel stanovit náhradní termín, ne však déle než týden po jeho konání.

 

        III. Hodnocení semisemestrálního testu a oznámení výsledků

 

                        Semisemestrální test PHYPP se hodnotí jako celek. Jsou-li správně zodpovězeny všechny tři otázky, student(ka) získá 0.5 bodu, v každém jiném případě 0 bodů. Výsledky testu se nejprve sdělí na cvičení a následně ve vývěsce Ústavu aplikované fyziky a matematiky, Studentská 84, 6.posch., a webových stránkách Ústavu aplikované fyziky a matematiky UPa nebo databázi IS STAG.