Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta chem.-technologická, Universita Pardubice

 

 

Vyhláška

 

k opravnému zápočtovému testu z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje

 

pro posluchače 2. ročníku presenční formy studia DFJP UPa, studijní obory

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (DP-KV), Dopravní prostředky: Silniční vozidla (DP-SV)

zimní semestr 2016/17

 

        I. Opravný zápočtový test

             Počínaje akademickým rokem 2016/17 na Dopr. fakultě UPa má student/ka nárok na dva opravné termíny zápočtového testu z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje (dále PHYPP). Termíny opravného testu PHYPP se vyhlašují v zimním zkouškovém období šk. roku 2016/17 Dopr. fakulty UPa, na který se uchazeč/ka přihlásí v databázi IS STAG. Obsah a forma opravného zápočtového testu se nemění, tj. řeší se písemně čtyři slovní příklady během 60 minut.

 

        II. Způsob hodnocení opravného testu

             Opravný test předmětu PHYPP se hodnotí dle stejné bodové stupnice zápočtového testu PHYPP v zimním semestru 2016/17 – viz vývěska Ústavu aplikované fyziky a matematiky, Studentská 84, 6.poschodí, nebo zde. K získání zápočtu PHYPP (podmínka nutná, nikoli postačující) je třeba dosáhnout výsledného bodového ohodnocení testu nejvýše 3,0. Výsledek předcházejícího testu nemá na hodnocení vliv.

 

        III. Vyhlášení opravného zápočtového testu, oznámení jeho výsledků a udělení zápočtu

             Termín a místo konání opravného zápočtového testu se včas zveřejní ve vývěsce Ústavu aplikované fyziky a matematiky, Studentská 84, 6.poschodí, a na webových stránkách Ústavu aplikované fyziky a matematiky UPa a souběžně umožní zápis v databázi IS STAG. Výsledky opravného zápočtového testu se obdobně zveřejní na webových stránkách a ve vývěsce Ústavu aplikované fyziky a matematiky, Studentská 84, 6.poschodí. Udělení zápočtu následuje po zveřejnění výsledků zpravidla v konsultačních hodinách cvičícího učitele zápisem do studijního výkazu student(a)/ky a zápočtového katalogu.