Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta chem.-technologická, Universita Pardubice

 

Pro posluchače 2. ročníku DFJP UPa presenční formy studia, studijní obory

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (DP-KV) a Dopravní prostředky: Silniční vozidla (DP-S)

*

 

ZÁPOČTOVÝ TEST

Hydromechanika a hydraulické stroje 

v zimním semestru školního roku 2016/17

 

Předmět           Hydromechanika a hydraulické stroje (PHYPP)   -       2 hodiny přednášek týdně/

                                                           2 hodiny cvičení týdně

DATUM:         14. prosince (středa) 2016

  ČAS:                ˇ               2 P.M.

 

Sraz 5 minut předem

 

MÍSTO:                      posluchárna DA-03005, Dop. fakulta Jana Pernera, Studentská 95

S SEBOU:                  2 čisté listy formátu A4, psací potřeby, kalkulátor, seznam základních vzorců* povolen.

 

*  Matematické, fyzikalní a chem. tabulky pro střední školy.

 

Řeší se 4 příklady z obsahové náplně přednášek a cvičení předmětu.