Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta chem.-technologická, Universita Pardubice

 

 Oznámení

 

k přihlášce ke zkoušce z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje

pro posluchače 2. ročníku presenční a kombinované formy studia DFJP UPa, studijní obory

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (DP-KV), Dopravní prostředky: Silniční vozidla (DP-SV)

zimní semestr 2016/17

 

I.             Přihláška ke zkoušce

             Ke zkoušce z předmětu Hydromechanika a hydraulické stroje (PHYPP/PHYPK) se přihlašuje student/ka po získání zápočtu (presenční forma studia), prostřednictvím databáze IS STAG.

 

II.    Zkušební termíny

                        Zkouška z Hydromechaniky a hydraulických strojů (PHYPP/PHYPK) se koná v zimním zkouškovém období školního roku, v posledním týdnu přednáškového období může být vyhlášen tzv. předtermín. Všechny zkušební termíny se zveřejní před začátkem zimního zkouškového období a umožní přihlášení prostřednictvím databáze IS STAG. Odstoupení od zkoušky, popř. její opakování, se řídí platným Studijním a zkušebním řádem University Pardubice.

 

III.   S sebou

                        Uchazeč/ka se dostaví ke zkoušce se studijním výkazem a čistým listem formátu A4. Místo a čas se zveřejní v databázi IS STAG, není-li uvedeno jinak. Tímto oznámením se řídí i opakující student/ka a student/ka s individuálním studijním plánem.