Ústav aplikované fyziky a matematiky, Fakulta chem.-technologická, Universita Pardubice

Hydromechanika a hydraulické stroje (PHYPP)

Klasifikace zápočtového testu

Školní rok 2016/17

 

Semestr:                         zimní

Ročník:                          2.

Týdenní počet hodin:    2 hod. přednášek + 2 hod. cvičení      

 

Fakulta:                         Dopravní J. Pernera

Studijní obory:              Dopravní prostředky: Kolejová vozidla, Dopravní prostředky: Silniční vozidla,

                                        

 

Hodnocení posluchačů: zápočet + zkouška, 4 kredity

 

Tabulka klasifikace zápočtového testu:

 

 

Bodová

klasifikace záp. testu

 

Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu

Univerzity Pardubice

 

 

1

Výborně

 

1,5

Výborně minus

 

2

Velmi dobře

 

2,5

Velmi dobře minus

 

3

Dobře

 

4

Nevyhověl

 

 

 

Bodové ohodnocení:

1.     Nutnou podmínkou udělení zápočtu je výsledné bodové ohodnocení testu nejvýše 3,0.

2.     Výsledné bodové ohodnocení testu je prostým aritmetickým průměrem ze čtyř příkladů, jež se ohodnotí samostatně dle tabulky.

3.  Stejná bodová stupnice se uplatní i pro opravný test.