Informace pro studijní zaměření:                   Dopravní prostředky: Kolejová vozidla (3708R005)

                                                                                              Dopravní prostředky: Silniční vozidla (3708R005)                                       

 

AKTUALITY

Závěrečný termín (6.) Opravného zápočtového testu z Hydromechaniky a hydr. strojů

v zimním semestru školního roku 2016/17

pro stud. skupiny oborů Dopr. prostředky: KS a Dopr. prostředky: SV – prezenční studium

dokonal 24.1. 2017

 

·           Výsledky opravného zápočtového testu (5. termín) z Hydromechaniky a hydr. strojů (PHYPP) ze dne 18.1.2017 jsou zveřejněny ve vývěsce ÚAFM v 6. poschodí a webových stránkách ÚAFM v menu Zkoušky a písemné práce.

 

 

·       Předchozí fyzikální zprávy

 

*

 

STUDIUM

Studijní texty jsou k disposici ve formátu pdf (pdf), ps (psicon), nebo html (html_icon) v databázi IS STAG.

 

    Übung macht den Meister (staré německé přísloví)

 

TESTY & ZÁPOČTY

          Zápočtový Test & Opravné Testy

          Polosemestrální Test

          Zápočty

          Zkouška

 

    Doubt is the key to knowledge (staré íránské přísloví)

 

ODKAZY

Fyzika                                                 Životní Prostředí

Fyzikální olympiáda                             Obnovitelné Zdroje Energie  icko

Fyzweb        ok[1]                                    Životní Prostředí a My (I)

Fyzikální ústav AV ČR                          Životní Prostředí a My (II)

Fyzikální, matematické a chemické tabulky

 

Astronomie                                  Ostatní

Sluneční soustava (flag_uk)                CLUB OF ROME global issues  (flag_uk)

Česká astronomická společnost (logoCAS)       Российская академия наук  (_russia)

Hvězdárna Ondřejov                              Science Direct  (flag_uk)

 

    Wer nichts weiß, muß alles glauben (Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)

 

Školní rok 2016 - 2017

Časové rozdělení školního roku | Rozvrhy hodin | Studijní plány